הודעות

  • מועד פרסום:
    25/09/2017
    בתאריכים 28-27 בדצמבר 2017 (ט' – י' בטבת תשע"ח) יתקיים בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה הכנס הבינלאומי השביעי של המכון לחקר היחסים בין יהודים נוצרים ומוסלמים (מינ"ם). ועדת הכנס מזמינה חוקרים מדיסציפלינות שונות להגיש הצעות להרצאות של 20 דקות העוסקות בהיבטים שונים של יחסי גומלין ושל תהליכי מיזוג ושילוב בין דתות, במרחבים גיאוגרפיים מגוונים  ובתקופות...