בלשנות

לצפיה ברשימת אנשי הסגל לצפיה ברשימת אנשי הסגל

בלשנות

> חזרה לכל התכניות

מחקר השפה מפרספקטיבה מולטי-דיסציפלינרית

המחלקה לבלשנות באוניברסיטת תל אביב והמרכז לשפה, לוגיקה וקוגניציה באוניברסיטה העברית אחדו כוחות ומשאבים על מנת לייסד תכנית בלשנות משותפת, לאחד את האינטראקציות הקיימות בין שני המדורים ולעשות צעד נוסף בהפיכה למוקד מרכזי בתחום הבלשנות.  

תיאור התכנית: התכנית ללימודי דוקטורט ישיר בבלשנות הינה של חמש שנים, שלוש שנים של קורסים שאחריהן מבחן הסמכה ואז שנתיים המוקדשות לכתיבת דיסרטציה. קורסי הליבה, כמו גם רבים מהסמינרים המתקדמים יועברו במשותף על ידי לפחות נציג אחד של כל מוסד. בנוסף, הסטודנטים ישתתפו בקבוצות קריאה משותפות, מפגשי מעבדה ומפגשים עיוניים, כמו גם קורסי-בזק שמעבירים מומחים בינלאומיים. כל המפגשים המשותפים נסמכים על טכנולוגיה אינטרנטית המיועדת למטרות למידה מרחוק. בנוסף, יתקיימו כל שבועיים מפגשים פנים אל פנים.

החל משנת הלימודים 2015/16 יתקבלו לתכנית 5-4 סטודנטים מצטיינים מישראל ומהעולם כל שנה.

התכנית מציעה שישה מסלולי לימודים:

מסלול בבלשנות חישובית: בלשנות חישובית חוקרת את המגבלות שנובעות מהמודל החישובי של השפה האנושית ושל היבטים קוגניטיביים נוספים. אלה כוללים התייחסות מקיפה ללמידה, לעיבוד בזמן אמת של מבנים לשוניים והעברה של ידע לשוני בין סוכנים. עבור מחקר של מגוון נושאים כה רחב דרוש מספר רב של כישורים, כגון רקע בתחומי בלשנות אחרים, מדע קוגניטיבי, תיאוריית חישוב, אלגוריתמים, לוגיקה, הסתברות וכו'.

מסלול פונולוגי: הפונולוגיה עוסקת בחקר ההגאים כגורם מרכזי של המערכת הקוגניטיבית ובייצוג שלהם בהיררכיה הארגונית. היא חוקרת את הגורמים שמגבילים את ההפצה והתבנית של צלילי הדיבור ואת האינטראקציה ביניהם. הפונולוגיה הינה שדה מחקר עצמאי, אבל האינטראקציה שלה עם שדות אחרים תמיד נלקחת בחשבון.  מחקר בפונולוגיה מכסה מגוון דיסציפלינות ותופעות הקשורות- לצליל.

מסלול פסיכו'-נוירו-לינגוויסטי: תחומי הפסיכו-לינגוויסטיקה והנוירו-לינגוויסטיקה חוקרים את המנגנונים הקוגניטיביים והנוירולוגים שביסודן של הבנת ותפוקת השפה. שני התחומים, הפסיכו' והנוירולוגי, הינם אינטר-דיסציפלינריים במהותם, שכן הם משלבים ידע וכישורים משדות שונים: בלשנות תיאורטית, פסיכו' קוגניטיבית, ביולוגיה, הפרעות תקשורת ומדעי המחשב. הסטודנטים יתנסו במחקר פסיכו'/נוירולוגי.

מסלול דקדוקי: דקדוק, סמנטיקה, הינו חקר תרומתה של הלשון למחשבה ולתקשורת האנושית. הדקדוק לוקח את היכולת האנושית ליצור מגון בלתי-מוגבל של הבעות לשוניות כמובנת מאליה. הדקדוק עוסק בבניה של מערכות פורמליות על מנת להסביר את הסקת המסקנות הכרוכה בהבנת שפה. בנוסף, הוא חוקר את האינטראקציה בין אותן מערכות פורמליות וגורמים חוץ-לשוניים שמשפיעים על תהליך הסקת המסקנות האנושי. שדה מחקר זה דורש מניפה של כישורים (ורקע בתחומים של בלשנות, לוגיקה, פילוסופיה, קוגניציה וכו').

מסלול תחבירי: תחביר, סינטקס, הינו תת-דיסציפלינה של בלשנות המוקדשת לעיצוב מודל תיאורטי של המערכת שאחראית למבנה המשפט. הדגש בתחום הוא על חקר הייצוג המבני של המשפט, כגון קטגוריות תחביריות, מבנים היררכיים והמנשק שלהם עם הלקסיקון, עם מערכת ההיקשים (סמנטיקה) ועם מערכת הצליל והסימן (פונולוגיה). התיאוריה התחבירית שואפת לחשוף את העקרונות שביסודם של מנגנונים שמעניקים ייצוגים מבניים להגייה, לזהות את מגבלותיהם ואת הקשרים ההדדיים ביניהם.  מטרה מרכזית נוספת הינה חקר האופי והדגש של וריאציות בין-לשוניות. לבסוף, התיאוריה התחבירית עוסקת גם בחלוקת המשאבים שבין התחביר לתחומים שמתממשקים עמו ועם האדריכלות של המערכת הבלשנית כולה.

מסלול לבלשנות מבוססת-שימוש: גישה מבוססת-שימוש לשפה יוצאת מתוך הנחה כי מבנים לשוניים קשורים מהותית ללימוד שפה ולשימוש בה. לפי גישה זו, התחביר מעוצב ומושפע ממנגנונים קוגניטיביים ומצרכים תקשורתיים. גישה זו מבקשת להבין התחביר הינו כפי שהוא, כיצד הוא נלמד וכיצד הוא מתפתח ומשתנה בזמן אמת. ההסברים הם כאלה שמניחים שהתחביר מתעצב על ידי מגון של מניעים לשוניים וחוץ-לשוניים כאחד. מחקר מסוג זה הוא אינטרדיסציפלינרי במהותו ומשלב בין תיאוריה למתודולוגיה.   

 קול קורא לתכנית לימודים מובנית לדוקטורט ישיר בבלשנות

עדכונים וחדשות: 
Conference on Usage-based Linguistics When: June 14th, 09:00 - 16:30 Where: Hebrew University (room TBA) How does language use shape linguistic structure? What is the role of processing constraints on language evolution? What is the effect of linguistic input on language acquisition? This conference will bring together researchers from various subfields of linguistics, all exploring the effect of usage on structure, processing, and acquisition. The conference will have three sessions: (1) Grammar, Logic, and Use, (2) Learning and Processing, and (3) Language Change and Typology. The conference will begin with a keynote lecture of Prof. J. Du Bois on the topic of functional explanations for language (full program below). We invite students to submit abstracts for poster presentations on the effect of usage on any aspect of linguistic processing (structure, change, learning, processing). Abstracts should be 250-word long, and be .doc or .pdf files. the first line of the document should be the title, followed by author information. Deadline: abstracts should be sent by April 23rd to usage.based2015@gmail.com
האם התכנית פעילה: 
1
קול קורא לבלשנות
> חזרה לכל התכניות