השותפות הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומרכז-מזרח אירופה

לצפיה ברשימת אנשי הסגל לצפיה ברשימת אנשי הסגל

השותפות הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומרכז-מזרח אירופה

> חזרה לכל התכניות

התוכנית שמה לה למטרה לקדם מחקר רב-תחומי אודות רוסיה ומזרח אירופה בישראל וליצור קהילה דינמית של חוקרים אשר נהנית מן ההתמחות וההתמקצעות הקיימת בכל אוניברסיטה

השותפות הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומרכז-מזרח אירופה הינה מסגרת חדשנית לשיתוף פעולה במחקר, הוראה והפצת ידע בין ארבע אוניברסיטאות המחקר המובילות בישראל בתחום זה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת חיפה, ואוניברסיטת תל אביב. התוכנית שמה לה למטרה לקדם מחקר רב-תחומי אודות רוסיה ומזרח אירופה בישראל וליצור קהילה דינמית של חוקרים אשר נהנית מן ההתמחות וההתמקצעות הקיימת בכל אוניברסיטה אך בו בזמן מרחיבה את לימודי התחום בארץ. בבסיס השותפות עומד הרעיון כי שיתוף פעולה פורה בין האוניברסיטאות וקיבוצם יחד של העוסקים באיזור גאוגרפי זה הכרחיים על מנת לממש את הפוטנציאל העצום הגלום בתחום זה בישראל ולשמור על מעמדן המוביל של האוניברסיטאות במחקר זה בעולם. 

כללי:

השותפות הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומרכז-מזרח אירופה הינה מסגרת חדשנית לשיתוף פעולה במחקר, הוראה והפצת ידע בין ארבע אוניברסיטאות המחקר המובילות בישראל בתחום זה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת חיפה, ואוניברסיטת תל אביב. התוכנית שמה לה למטרה לקדם מחקר רב-תחומי אודות רוסיה ומזרח אירופה בישראל וליצור קהילה דינמית של חוקרים אשר נהנית מן ההתמחות וההתמקצעות הקיימת בכל אוניברסיטה אך בו בזמן מרחיבה את לימודי התחום בארץ. בבסיס השותפות עומד הרעיון כי שיתוף פעולה פורה בין האוניברסיטאות וקיבוצם יחד של העוסקים באיזור גאוגרפי זה הכרחיים על מנת לממש את הפוטנציאל העצום הגלום בתחום זה בישראל ולשמור על מעמדן המוביל של האוניברסיטאות במחקר זה בעולם. 

התוכנית:

התוכנית הבין אוניברסיטאית לתואר שני ושלישי בלימודי רוסיה ומזרח אירופה, הנה תוכנית לימודים ייחודית בין-תחומית ובין-אוניברסיטאית בלימודי רוסיה ומזרח אירופה אשר תיתן מענה לסטודנטים המעוניינים לקבל הכשרה רחבה ומעמיקה במדעי הרוח באיזור גאוגרפי ותרבותי זה. התוכנית החדשה, אשר זכתה השנה במענק חמש-שנתי, הנה ממשיכת דרכה של השותפות הבין-אוניברסיטאית הפועלת החל משנת הלימודים תשע"ג והיא מרחיבה את שיתוף הפעולה הקיים בין האוניברסיטאות אל תחום ההוראה ואל תלמידי התואר השני באמצעות שיתוף פעולה בהוראה, מחקר והנחיה וכן בהקצאת משאבים מארבע האוניברסיטאות החברות במיזם.

במסגרת פעולותיה מעניקה השותפות מדי שנה מלגות עמית ומחקר לדוקטורנטים ולתמידי/ות תואר שני במסלול מחקרי מצטיינים/ות ומהווה בית אקדמי המאפשר לחוקרים וחוקרות אלה לקדם את מחקרם ולשתף בו את הקהילה בדרך של הוראה והשתתפות בכנסים. עמיתי השותפות, הנבחרים בקפידה בעזרת ועדה אקדמית בינלאומית, מגיעים ממגוון תחומים החל מספרות ומחקר תרבות וכלה במדע המדינה והיסטוריה. בחמש השנים האחרונות תמכה השותפות בעשרות חוקרים וחוקרות אשר קידמו פרוייקטים שונים בתחום של לימודי מזרח אירופה, ממרכז אסיה במזרח ועד לבלקן במערב.

כחלק משיתוף הפעולה הבין-אוניברסיטאי מקיימת השותפות הרצאות אורח, סמינרים, ימי עיון וכנסים משותפים אליהן מוזמנים חוקרים מכל האוניברסיטאות. אירועים אלה, ובפרט הכנס השנתי של השותפות לחוקרים צעירים, מהווים בסיס לדיאלוג בין-אוניברסיטאי ובין תחומי בכל הנוגע למזרח אירופה ומזמנים לסטודנטים וחוקרים צעירים הזדמנות להכיר את עבודת חבריהם ואת המתרחש בחזית העשייה בתחום זה בארץ ובעולם, ולשוחח באופן בלתי אמצעי עם הנמצאים בחזית העשייה האקדמית בתחום בחו"ל. כמו כן, כגוף המייצג את לימודי מזרח אירופה בארץ, השותפות הפכה בשנתיים האחרונות לכתובת לשיתופי פעולה עם מכונים וחוגים מחוץ לתחום של מזרח אירופה איתם נוצר שיתוף פעולה, כגון פקולטאות למשפטים, חוגים לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה ועוד.

השותפות מעודדת לימודים בין-אוניברסיטאיים ומסייעת לסטודנטים ללמוד באוניברסיטאות החברות בשותפות, מחוץ לאוניברסיטת הבית שלהם. לימוד בין אוניברסיטאי פותח בפני סטודנטים מהתחום מגוון רחב יותר של קורסים מזו המוצעת בכל אחת מן האוניברסיטאות בנפרד. על מנת לקדם לימודים בין אוניברסיטאיים, נפתחה השנה תוכנית לימודים בין תחומית ובין אוניברסיטאית הכוללת סדנאות כתיבה, מחקר ולימוד משותפות, הרצאות אורח מן הארץ ומחו"ל וכן שיתוף פעולה הדוק בהוראה. התוכנית תעניק למסימיה תעודת התמחות בתחום.

באתר האינטרנט של השותפות (http://iuap.haifa.ac.il/index.php/he/home.html) מתפרסם מידע אודות כנסים ואירועים הנוגעים למזרח אירופה, בין שהם מאורגנים על ידי השותפות ובין מטעם האוניברסיטאות החברות. כן ניתן למצוא באתר פרסומים על מלגות ו"קולות קוראים" לכנסים. האתר מרכז פרטי קשר של סגל וחוקרים וכן של מרכזי המחקר העוסקים ברוסיה ומרכז-מזרח אירופה. לבסוף, מתעדכנים באתר מדי שנה הקורסים המתקיימים בכל אוניברסיטה על מנת להקל על סטודנטים בבניית מערכת בין-אוניברסיטאית. המצטרפים לרשימת התפוצה מקבלים הודעות שוטפות על מלגות ואירועים.

השותפות מנהלת את פעילותה באמצעות ועדת היגוי בה יושב נציג אחד מכל אחת מן האוניברסיטאות החברות בשותפות, ופעילותה השוטפת מבוצעת על ידי הנהלת השותפות היושבת באוניברסיטת תל אביב. יושב ראש ועדת ההיגוי הנבחר לתקופה מבין חברי הוועדה.

חברי ועדת ההיגוי הינם:
פרופ' מוטי זלקין 
יושב ראש ועדת ההיגוי של השותפות

אוניברסיטת בן גוריון בנגב
המחלקה להיסטוריה של עם ישראל
mottizalkin@gmail.com 

ד"ר מרקוס זילבר
אוניברסיטת חיפה
החוג להיסטוריה של עם ישראל
ראש החוג ללימודים רב תחומיים
msilber@univ.haifa.ac.il

דר' אוריאל גלמן
אוניברסיטת בר אילן
המחלקה לתולדות ישראל
uriel.gellman@biu.ac.il

ד"ר ורה קפלן
אוניברסיטת תל אביב
החוג להיסטוריה כללית
ראש מכון קמינגס ללימודי רוסיה ומזרח אירופה
vera@post.tau.ac.il
 
ד"ר דינה מויאל
מנהלת השותפות
התוכנית הרב תחומית במדעי הרוח
הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב
בניין גילמן, חדר 470, טל.: 03-6409608
iuap@post.tau.ac.il

האם התכנית פעילה: 
1
> חזרה לכל התכניות