בית הספר להיסטוריה

לצפיה ברשימת אנשי הסגל לצפיה ברשימת אנשי הסגל

בית הספר להיסטוריה

> חזרה לכל התכניות

חמישה חוגים: שפה אחת

התוכנית מבקשת להעמיק את שיתוף הפעולה בין חמשת החוגים ההיסטוריים (היסטוריה כללית, היסטוריה של המזרח התיכון, לימודי ארץ-ישראל, תולדות ישראל ותולדות האמנות) ולהציע תוכנית לימודים משותפת ומפגש רב-תחומי לכלל תלמידי התואר הראשון הלומדים בכל אחד מהחוגים ההיסטוריים. התוכנית מבקשת למצוא את המכנה המשותף הרחב ביותר של חמשת החוגים וכל זאת מבלי לפגוע בתחום הדעת המייחד ומבדיל כל אחד מהם.

תוכנית הלימודים איננה מבקשת להביא לביטול החוגים ההיסטוריים, אלא בראש ובראשונה להעמקת שיתוף הפעולה בין החוגים ובין חברי הסגל. נכון להיום סטודנט לתואר ראשון לומד 60 נ"ז בחוג ההיסטורי ו- 60 נ"ז בחוג השני שלו. התוכנית המוצעת מבקשת להביא למפגש רב-תחומי בין הסטודנטים להיסטוריה. במקום שהסטודנטים ילמדו בחוגי הבית שלהם את תחום הדעת הרלוונטי להתמחותם, הם ייפגשו עם סטודנטים מחוגים אחרים וייחשפו באמצעות חברי בית הספר להיסטוריה לתחומי דעת אחרים שרלוונטיים באופן ישיר (ועקיף) לתחום לימודם.

תכנית הלימודים בבית הספר להיסטוריה

מבוא להיסטוריה עולמית
קורס "מבוא להיסטוריה עולמית" סוקר את תולדות התפתחות המין האנושי, מימי האדם הקדמון ועד לעידן מהפכת המידע. במהלך הקורס ייבחנו גם תהליכים היסטוריים אינטגרטיביים, הווה אומר - כיצד תהליכים היסטוריים מקבילים קרבו תרבויות וחברות אלה לאלה ומן הצד השני,ייבחנו תהליכי היפרדות, קרי - כיצד תהליכים מקבילים הביאו להרחקה של תרבויות וחברות אלה מאלה. במסגרת התכנים שיילמדו בקורס תוצג ראייה רחבה של כלל ההיסטוריה האנושית בבחינת מתן קונטקסט כללי שישלים את תחומי העניין ההיסטוריים הספציפיים שבהם יעסוק הסטודנט במסגרת לימודיו בחוגים השונים המרכיבים את בית הספר להיסטוריה, כמו גם מתן מענה לשאלה כיצד הגיעה התרבות האנושית למקום שבו היא נמצאת כיום. הקורס יהווה מעין מסגרת על ליצירת מכנה ידע בסיסי משותף לכלל תלמידי בית הספר להיסטוריה.

אוריינות מידע מתוקשב 
כל שמקורות המידע הולכים ומתרבים ונגישותם זמינה, גובר הצורך במיומנויות בסיסיות לאיתור מידע רלוונטי ואמין. רציונאל הקורס הוא שכל סטודנט יסיים את לימודיו כשבאמתחתו שליטה מלאה במיומנויות מידע הכוללות איתור, מיקוד, הערכה ובקורת של החומרים בהם הוא משתמש. מטרות הקורס להקנות הרגלי למידה נכונים; להקנות לסטודנט לתואר ראשון כישורי אוריינות מידע על מנת שיכיר את עולם המידע וכליו ושיוכל להשתמש באופן עצמאי ומושכל במשאבי המידע הדרושים לו; להקל על הסטודנטים בחוגים ההיסטוריים למצוא מאגרי מידע וביבליוגרפיה בקורסים המתקדמים שילמדו בשנים ב' ו- ג'; ללמד את הסטודנטים כיצד כותבים ומגישים תרגילים וסמינרים; להעמיק את שיתוף הפעולה בין החוגים ההיסטוריים.  

קמפוס רומא
חוקרי העת העתיקה בבית הספר להיסטוריה יוצאים עם הסטודנטים לסיור לימודי בן עשרה ימים ברומא. הסטודנטים מקבלים שיעורי הכנה (פרונטאליים ומתוקשבים) לפני היציאה לסיור הלימודי. הסיור כולל ביקור במוזיאונים, באתרים ארכיאולוגיים ומפגש עם חוקרים.

סמינר מתקדם לתלמידי מ.א. מסלול א' וסמינר דוקטורנטים שלב א' ושלב ב'
הסמינר לתלמידי מחקר במ.א. ובדוקטורט הוא חובה ומיועד לכל הסטודנטים הלומדים בחוגים ההיסטוריים. את סמינר מחקר בתואר השני מלמד איש סגל תיקני של בית הספר להיסטוריה בעוד שאת סמינר הדוקטורנטים מרצים מהחוגים השונים. מטרת הסמינרים להפגיש את תלמידי המחקר שלנו האחד עם השני ולחשוף אותם לחוקרים מהחוגים האחרים.

הרצאות במת בית הספר להיסטוריה
בבמה זו מציגים חוקרים מובילים מהארץ ומהעולם את פירות מחקריהם או פרויקטי מחקר הנמצאים בעיצומם. ההרצאות פתוחות גם לקהל הרחב והן מפורסמות (בעברית ובאנגלית) באתר האינטרנט של ביה"ס להיסטוריה ההרצאות הניתנות במסגרת הבמה מספקות הזדמנות יוצאת מן הכלל לחשוף את קהל החוקרים והסטודנטים בכל התארים לנעשה בחזית המחקר ההיסטורי וליצור מסגרת לדיון היסטורי במובנו הרחב.

 

האם התכנית פעילה: 
1
> חזרה לכל התכניות