תכניות לימוד

הקרן למדעי הרוח שמה לה למטרה לתמוך בפעילויות להן פוטנציאל לגרום לשיפור ארוך-טווח באיכות התוכניות, ברמת המחקר והלימוד, בכיסוי התחום ברמה הלאומית
ובחיזוק מקומם של מדעי הרוח בתוך אוניברסיטאות.
אלה מטרות שעל מנת להשיגן יש לשאוף לשיתוף פעולה בין- אוניברסיטאי ולגישה אסטרטגית ברמה הלאומית בכל הנוגע לעתיד מדעי הרוח בישראל.
הקרן פועלת תחת שתי קטגוריות: שיתוף פעולה בין-אוניברסיטאי וחדשנות בלימוד מדעי הרוח.
התכניות שנהנות ממימון הקרן משתייכות לאוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בר אילן והאוניברסיטה הפתוחה.

עוד על פעילות הקרן ועל התמיכה שהיא מציעה בעמוד האודות.

בשיתוף מוסדות הלימוד הבאים:

  • האגודה הישראלית לחקר דתות
  • מכללת ספיר
  • אוניברסיטת אריאל
  • אוניברסיטת בר אילן
  • האוניברסיטה העברית
  • אוניברסיטת בן גוריון
  • אוניברסיטת תל אביב
  • אוניברסיטת חיפה
  • האוניברסיטה הפתוחה